8334 Rubber Brake Bleed Nipple Adaptor

Manufactured from flexible brake fluid resistant rubber, this product has been introduced as a replacement bleed adaptor for the Laser range of bleed bottles and vacuum bleeders. Ideal to convert an existing vacuum pump into a temporary bleeding device.

 • Rubber brake and clutch bleed nipple adaptor; fits hose diameters: 4 - 8mm.
 • Designed to fit snugly over the bleed nipple & allow connection to any suitably sizes hose.
 • Use with one man bleed hose, including Laser Part Nos. 6820 & 7700; or with a plain bleed hose, Part No. 6819.
 • Can also be used as replacement adaptor for the bleed hose found in Part No. 6783 (brake bleeder wrench set) & Part No. 6592 (bleed catch bottle).
 • Replacement adaptor for Laser vacuum bleeders, Part Nos. 3752, 5697, 5780, 6285, 6534 & 8003. Also fits Gunson Eezibleed vacuum bleeder, Part No. 77021.
TSP: £8.38 ex VAT £10.06 inc VAT

Dieses aus flexiblem, bremsflüssigkeitsbeständigem Gummi gefertigte Produkt wurde als Ersatz-Entlüftungsadapter für die Entlüftungsbehälter und Vakuumentlüfter der Laser-Reihe eingeführt. Ideal, um eine vorhandene Unterdruckpumpe vorübergehend in ein Entlüftungsgerät umzuwandeln.

 • Gummi-Adapter für Brems- und Kupplungsentlüftungsnippel; für Schlauchdurchmesser: 4-8 mm.
 • Passt genau auf den Entlüftungsnippel und ermöglicht den Anschluss an jeden Schlauch mit geeigneter Größe.
 • Zur Verwendung mit einem Ein-Mann-Entlüftungsschlauch, einschließlich Laser Teile-Nrn. 6820 und 7700; oder mit einem einfachen Entlüftungsschlauch, Teile-Nr. 6819.
 • Kann auch als Ersatzadapter für den Entlüftungsschlauch aus Teile-Nr. 6783 (Bremsenentlüfter-Schlüsselsatz) und Teile-Nr. 6592 (Bremsenentlüfterflasche) verwendet werden.
 • Ersatzadapter für Laser-Vakuumentlüfter, Teile-Nrn. 3752, 5697, 5780, 6285, 6534 und 8003. Auch passend für Gunson Eezibleed Vakuumentlüfter, Teile-Nr. 77021.
TSP: £8.38 ex VAT £10.06 inc VAT

Fabriqué en caoutchouc flexible résistant au liquide de frein, ce produit a été introduit comme adaptateur de purge de remplacement pour la gamme Laser de bouteilles de purge et de purgeurs à vide. Idéal pour transformer une pompe à vide existante en un dispositif de purge temporaire.

 • Adaptateur de vis de purge de frein et d'embrayage en caoutchouc ; convient aux diamètres de flexibles : 4 à 8 mm.
 • Conçu pour s'ajuster parfaitement à la vis de purge et raccorder n'importe quel flexible de taille appropriée.
 • À employer avec un flexible de purge utilisable par une seule personne, y compris les références Laser 6820 et 7700, ou avec un flexible de purge ordinaire, n° de référence 6819.
 • Peut également être utilisé comme adaptateur de remplacement pour le flexible de purge présent dans la référence n° 6783 (jeu de clés de purge de frein) et la référence n° 6592 (bouteille de purge).
 • Adaptateur de remplacement pour les purgeurs à vide Laser, n°s de référence 3752, 5697, 5780, 6285, 6534 et 8003. Convient également au purgeur à vide Gunson Eezibleed, n° de référence 77021.
TSP: £8.38 ex VAT £10.06 inc VAT

Dit product, gemaakt van flexibel remvloeistofbestendig rubber, is geïntroduceerd als een vervangende ontluchtingsadapter voor het Laser-assortiment ontluchtingsflessen en vacuümontluchters. Ideaal om een bestaande vacuümpomp te veranderen in een tijdelijk ontluchtingsapparaat.

 • Rubberen nippeladapter voor rem en koppeling, past op slangdiameters: 4 - 8mm.
 • Ontworpen om precies over de ontluchtingsnippel te passen & maakt koppeling van slangen met geschikte afmetingen mogelijk.
 • Gebruik met een one-man-ontluchtingsslang, waaronder Laser-art.nrs. 6820 & 7700; of met een gewone ontluchtingsslang, art.nr. 6819.
 • Kan ook gebruikt worden als een vervangende adapter voor de ontluchtingsslang gevonden in onderdeelnr. 6783 (sleutelset voor remontluchting) & onderdeelnr. 6592 (ontluchtingsopvangvles).
 • Vervangende adapter voor Laser vacuümontluchters, onderdeelnrs.. 3752, 5697, 5780, 6285, 6534 & 8003. Past ook op Gunson Eezibleed vacuümontluchter, onderdeelnr. 77021.
TSP: £8.38 ex VAT £10.06 inc VAT
 Buy Locally

Useful Downloads